Mowa Papieża Urbana II (1095 r.)

W oficjalnej mowie rozpoczynającej pierwszą krucjatę, błogosławiony papież Urban II wychwalał boskie pochodzenie i cudowny charakter Świętego Ognia. Jego słowa poruszyły i zachęciły tłum do udziału w tym przedsięwzięciu.

Papież Urban II[1] jest jednym z trzech beatyfikowanych przez Kościół Rzymskokatolicki, którzy w swoich wypowiedziach podkreślali prawdziwość Cudu Ognia i jego boskie pochodzenie. Dwaj pozostali to błogosławiony Piotr opat kluniacki[2] oraz błogosławiony Ryszard z Saint-Vanne[3]. Ich wypowiedzi na temat Cudu Ognia znajdują się  (TUTAJ).

Urban wywodził się z francuskiej szlachty. Po gruntownych studiach na katolickiej uczelni postanowił zostać zakonnikiem. Z czasem mianowano go przeorem w Cluny. W marcu 1088 po krótkim pontyfikacie Wiktora III (1086-1087), wybrano go na papieża. Urban II stał się inicjatorem wypraw krzyżowych. 27 listopada 1095 roku za murami miasta Clermont we Francji, Papież Urban II oficjalnie ogłosił początek pierwszej krucjaty[4]. Tego dnia setki rycerzy, szlachty i duchownych słuchały z zapartym tchem słów, które natchnęły zebranych do walki z muzułmanami. To właśnie na błoniach pod Clermont poruszony mową papieża tłum zaczął krzyczeć „Deus vult”[5]. Zgodnie z kroniką biskupa Balderyka z Dol (1050-1130) Urban II, zachęcając niezliczone tłumy do udziału w tym przedsięwzięciu, powiedział:

„Jak cenne byłoby wyczekiwane i nieporównywalne miejsce Grobu Pańskiego nawet gdyby Bóg zrezygnował z wykonywania tam corocznego cudu! Albowiem w dni Jego Pasji, gdy wszystkie światła w Bazylice i dookoła są zgaszone, zostają odpalone ponownie boskim nakazem. Czyje serce jest tak skamieniałe, bracia, że nie wzrusza go tak wielki cud? Wierzcie mi, ten człowiek jest bestialski i nieczuły, którego serce nie porusza do wiary tak cudownie wyraźna łaska.”[6]

To między innymi wypowiedź o Cudzie Ognia zmotywowała tłum pod Clermont do walki z islamem. Słowa papieża pokazują, że Święty Ogień był dobrze znany w X wieku w kręgach rzymskokatolickich. Zdaniem Urbana II Ogień w Jerozolimie jest wielkim cudem, który wzrusza serca wszystkich. Czy Cud Ognia poruszy serca współczesnych katolików, czy też okażą się „bestialscy i nieczuli”?


ŹRÓDŁA:

[1]    wspominany 29 lipca, Zob. Żywot błogosławionego http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/07-29c.php3

[2]    wspominany 11 maja, Zob. Żywot błogosławionego http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-11c.php3

[3]    wspominany 14 czerwca, Zob. Żywot błogosławionego http://catholicsaints.info/saint-richard-of-saint-vannes/

[4]    Szerzej o I wyprawie krzyżowej zob. S. Runciman, Dzieje wypraw krzyżowych, t. I, Warszawa 2009

[5]    https://pl.wikipedia.org/wiki/Deus_vult

[6]    A.C. Krey, The First Crusade: The Accounts of Eyewitnesses and Participants, Princeton 1921, s. 34. Zob. pełny tekst mowy papieża Urbana II w jęz. angielskim: http://www.cultus.hk/his5532_07/Urban_II/Balderic.html

łaciński tekst online: http://www.documentacatholicaomnia.eu/

Poprzednie wpisy