Remont Grobu Pańskiego zakończony

Po dziesięciu miesiącach prac ponownie udostępniono dla pielgrzymów Grób Pański.  Był to pierwszy od 200 lat remont tej małej budowli znajdującej się wewnątrz jerozolimskiej Bazyliki. Pielgrzymi z całego świata mogą znowu pochylić się nad kamieniem, na którym spoczęło ciało Jezusa Chrystusa i gdzie co roku w prawosławną[1] Wielką Sobotę odbywa się Cud Ognia.

Obecny Grób Pański został zbudowany w 1810 roku przez greckiego architekta Nikolaosa Komnenosa po pożarze, który strawił Bazylikę dwa lata wcześniej. Trzęsienia ziemi w roku 1927 i 1934 sprawiły, że budowla groziła zawaleniem. Dopiero w 1947 władze Brytyjskie wzmocniły Grób Pański tymczasowym stalowym stelażem.Decyzję o rozpoczęciu zeszłorocznego remontu podjęto na podstawie analizy dokonanej przez Politechnikę Narodową w Atenach na prośbę Prawosławnego Patriarchatu w Jerozolimie.

Wyjątkowym momentem prowadzonych prac remontowych było odsłonięcie kamienia, na którym spoczęło ciało Jezusa Chrystusa w Wielki Piątek. Od wielu wieków to miejsce jest przykryte  marmurową płytą i ostatnia szansa na ujrzenie tego miejsca była w 1810 roku.

Warto wspomnieć, że odrestaurowanie obiektu wsparli finansowo liderzy muzułmańskich społeczności: Król Jordanii Abullah II oraz Prezydent Palestyny Mahmud Abbas. Każdy z nich przeznaczył kwotę około 150 000 Euro.

ODKRYCIE

Podczas prac dokonano ważnego archeologicznego odkrycia. Do tej pory historycy zakładali, że dokonane przez muzułmanów w 1009 roku zburzenie Bazyliki Grobu Pańskiego było całkowite. Jednakże, w trakcie remontu odkryto wapienną płytę z wyżłobionym krzyżem, datowanym na IV wiek, czyli na czas kiedy Św. Konstantyn Wielki i Św. Helena wybudowali pierwszą chrześcijańską świątynie w tym miejscu.

Zobacz Video z ceremonii ponownego otwarcia Grobu Pańskiego (22 marca 2017)

ŹRÓDŁA:
http://en.radiovaticana.va/news/2017/03/24/archimandrite_aristovoulos_tells_of_restoration_of_edicule/1300861

http://www.pravoslavie.ru/english/102041.htm


[1] Od IV w. do XVI w. cały świat chrześcijański włącznie z Kościołem Rzymskokatolickim obchodził Wielkanoc zgodnie z prawosławnym sposobem wyliczania tej daty ustanowionym podczas I Soboru Powszechnego w Nicei w 325 roku. Do dziś wszystkie starożytne kościoły apostolskie poza Kościołem Rzymskokatolickim świętują Wielkanoc w tradycyjnym terminie. Wikariusz Łacińskiego Pariarchy Jerozolimy dla Cypru O. dr Jerzy Kraj OFM pisze: „Dyskusję w sprawie celebracji Paschy zamknął w 325 r. I Sobór Nicejski podejmując decyzję, by Pascha była obchodzona w niedzielę po pierwszej pełni księżyca następującej po równonocy wiosennej oraz by jej data nie zbiegała się ze świętem żydowskim. Po wprowadzeniu w kościele katolickim reformy papieża Grzegorza XIII (1502–1585) utrzymano warunek wyznaczenia daty Wielkanocy na niedzielę po pierwszym nowiu wiosennym, pierwszy zaś, dotyczący rozbieżności dat paschy chrześcijańskiej i żydowskiej, pominięto. Kościół prawosławny odniósł się negatywnie do tej reformy i do dziś pozostał przy starym porządku kalendarzowym.”cyt. z: http://pl.radiovaticana.va/storico/2011/04/23/jerozolima_%C5%9Bwi%C4%99ty_ogie%C5%84_w_paschalnych_liturgiach/pol-481261

 

Poprzednie wpisy